Hooldusjuhend

Riiete õige hooldus pikendab nende eluiga. Selleks tuleb jälgida kindlasti hooldusmärke rõiva siseküljel. Teatud värvid võivad pesus värvi anda, mistõttu on soovitatav neid pesta mitte rohkem kui 40 kraadi juures. Samuti ei tasu pesta valgeid ja värvilisi esemeid koos. Polüestrist ja puuvillast valmistatud riideid soovitame pesta käsitsi või 40 kraadi juures masinas. Pesemisel hoidu tugevast tsentrifuugimisest ja eelnevast leotusest. Kuivata riideid alati rippuvas asendis.

Pesu

Pesemise tingmärk on pesuvann. Number pesuvanni sees märgib riiete pesemisel lubatud maksimaalset temperatuuri (°C). Mõlemad, nii käsitsi- kui masinpesu on lubatud. Toodet võib pesta tavarežiimiga juhul, kui ei ole öeldud teisiti. Kui pesuvanni tingmärgi all on joon, osutab see sellele, et toodet tuleks pesta õrnal pesurežiimil (pesumasin pooltäis, suurendatud veehulk, õrn tsentrifuugimine). Topeltjoon pesuvanni tähise all tähendab seda, et toodet tuleb pesta eriti ettevaatlikult õrnal pesurežiimil: pesumasina täituvus 1/3, suurendatud veehulk, eriti mõõdukas mehhaaniline töötlus, lühiajaline tsentrifuugimine või tsentrifuudimine üldse ära jätta. Käsi pesuvanni tähise sees indikeerib seda, et toodet tuleb pesta ainult käsitsi ja ettevaatlikult ning kindlasti mitte üle 40 kraadise veega. Pesuvanni tingmärk, mida läbib diagonaalne joon, keelab toote masin- ja käsitsipesu.

Triikimine

Triikraua sümbol, mille sees on üks kuni kolm täppi, tähendab, et toodet on lubatud triikida. Täpid tähistavad triikraua temperatuuri, millega toodet tuleb triikida. Täppide arv tähistab järgnevaid temperatuure: Ühe täpiga tohib triikida kuni 110 kraadi juures; Kahe täpiga tohib triikida kuni 150 kraadi juures; Kolme täpiga tohib triikida kuni 200 kraadi juures. Triikraua tähis, mida läbivad diagonaalsed jooned, viitab sellele, et toodet ei tohi triikida. Kui triikraua tingmärgi sees on ainult üks tapp, tasub olla ettevaatlik auru ja aurutriikraua kasutamisel.

Kuivatamine

Ruut, mille sees on ring, tähendab seda, et toodet on lubatud kuivatada trummelpesukuivatis. Kui tingmärgi sees on täpp, soovitatakse pesu kuivatada madalama temperatuuriga. Kahe täpiga ruut lubab normaaltemperatuuriga kuivatamist. Diagonaalsete joonte läbimine ruudu sees keelab toote trummelkuivatamist. Antud kuivatamise juhendid on suunatud kodumajapidamises läbiviidavale trummelkuivatamisele, mitte professionaalset pesu pesemise ja kuivatamise teenust pakkuvatele ettevõtetele. Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis kasutuselolevad tingmärgid ja sümbolid erinevad siin välja toodutest.

Keemiline

Ringide sees asetsevad tähed P ja F tähistavad erinevaid lahusteid, mida võib kasutada keemilise puhastuse juures. Tähis P lubab toodet puhastada kasutades perkloroetüleeni või petroleum naftat. Tähis F lubab kasutada süsivesinikupõhiseid lahusteid, sh petroleum naftat sisaldavaid puhastusvedelikke.

Pleegitamine

Ringide sees asetsevad tähed P ja F tähistavad erinevaid lahusteid, mida võib kasutada keemilise puhastuse juures. Tähis P lubab toodet puhastada kasutades perkloroetüleeni või petroleum naftat. Tähis F lubab kasutada süsivesinikupõhiseid lahusteid, sh petroleum naftat sisaldavaid puhastusvedelikke.